Офіційні правила Акції «Гроші в упаковці!»

1. Організатор Акції.

1.1. Організатором Акції є Публічне Акціонерне Товариство «Єнні Фудз» (далі – «Організатор»).

1.2. Місцезнаходження Організатора: 65005, Україна, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3.

2. Учасники Акції.

2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).

3. Мета Акції, тривалість Акції та місце її проведення.

3.1. Метою проведення Акції є збільшення об’єму продажу продукції, що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, привернення уваги споживачів до продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності.

3.2. Акція триває з 1 жовтня і триває до повної реалізації Акційної продукції (далі – «Період проведення Акції»).

3.3. Акція проводиться  на території Україні  (далі – «Місце проведення Акції»).

4. Продукція, що бере участь в Акції.

4.1. В Акції приймає участь наступна продукція під торгівельною маркою «Black Camel», яка містить акційну етикетку з написом: «Гроші в банці!» або «Гроші в пачці!» (далі – «Акційна продукція»):

1) кава «Black Camel Espresso»: ж/б 100гр;

2) кава «Black Camel Espresso»: ж/б 50гр;

3) кава «Black Camel Espresso»: пакет 75гр;

4) кава «Black Camel Espresso»: пакет 150гр.

5.  Подарунки Акції.

5.1. Учасник Акції має можливість одержати подарунок Акції – грошові кошти в розмірі від 5 (п‘яти) до 50 (п’ятдесяти) гривень (далі – «Подарунок»).

5.2. В Акційній продукції, в банці або пакеті, може знаходитись пакет типу Zip-Lock в якому знаходиться Подарунок: купюра номіналом 5 (п‘ять), 10 (десять), 20 (двадцять) або 50 (п’ятдесят) гривень. Гроші упаковані в герметичний пакет з дотриманням усіх санітарних норм, без дотику з кавою.

5.3. У разі відсутності грошового виграшу покупцеві дістається  позитивне побажання.

6. Порядок участі в Акції.

6.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно  здійснити наступні дії:

6.1.1. В період проведення Акції придбати хоч би одну одиницю Акційної продукції з поміткою «Гроші в банці!» або «Гроші в пачці!».

6.1.2. Відкрити придбану Акційну продукцію та перевірити наявність Подарунку.

7. Загальні умови Акції.

7.1.  Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

7.2. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе відповідальності, стосовно використання Учасниками Подарунку, після одержання Подарунку Учасником.

7.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

7.5. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

7.6. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої Учасником інформації Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України.

7.7. Додаткову інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном (048) 731-26-68 (з 9-00 до 17-00 год.).

7.8. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на сайті  www.ennifoods.com.