Про укладання договорів з депозитарною установою.

Шановні акціонери ПАТ «ЄННІ ФУДЗ»! 

Згідно п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

Якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (12.10.2013 р.) до 12.10.2014 р. не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, у т.ч. загальних зборах акціонерів.

З питання укладання Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах необхідно звертатись до депозитарної установи ТОВ «Регран» у робочі дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: 65078, м.Одеса, вул.Космонавтів, 36, оф.901.

 

Контактні особи:

керівник Відділу депозитарного обліку бездокументарних цінних паперів

 Пономарьова Тетяна Іванівна, тел. (0482) 343-306;

 фахівець Зотова Юлія Юріївна, тел. (0482) 343-195

e-mail: regran@te.net.ua