fbpx

Бюлетень №2 для голосування (кумулятивне голосування, обрання органів товаривства) на річних та дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» у квітні 2023-го року.

Шановні акціонери!

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “ЄННІ ФУДЗ” у формі електронного документа ви можете завантажити за наступним посиланням:

https://www.dropbox.com/s/l2d0is89df1tczi/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%84%962%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%84%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%A4%D0%A3%D0%94%D0%97%20%D1%83%20%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%202023%20%D1%80.doc?dl=0

Нагадуємо, що Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його

представника) (акціонер завантажує бюлетень для голосування за вищезазначеним посиланням, заповнює його та направляє засвідчений кваліфікованим електронним підписом бюлетень на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи (далі – ДУ), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша ДУ – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюллетень для голосування за вищезазначеним посиланням, заповнює його та підписує в присутності нотаріуса, після чого надає засвідчений бюлетень до ДУ, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетень для голосування за вищезазначеним посиланням, заповнює його та підписує в присутності уповноваженої особи ДУ та надає ДУ. Якщо Ваша ДУ ТОВ “Регран” – узгоджуйте час свого візиту за тел.

+380507451552.

При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).

ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права

на участь у дистанційних Загальних зборах.