fbpx

Відомості проприйняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства та печатки Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

Увага!

                Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі “doc” вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п  Дата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)  Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
115.12.202 210000038360260.688
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 15.12.2022 (дата отримання переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерного товариства, від Центрального депозитарію – 20.12.2022). Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру – значні правочини (договори поставки готової продукції та сировини, кредитні договори). Гранична сукупна вартість правочинiв – 100 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 38 360 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 260,688%. Загальна кількість голосуючих акцій – 177 782 220, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 137 849 877, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 137 849 877, “проти” – 0.